İNSAN KAYNAKLARI

Müşterilere en iyi hizmeti sunabilmekte temel rekabet avantajı olan insan kaynaklarının gelişimini sağlayacak ve şirkete uygun elemanların başvurmalarını temin edecek sistemlerin kurulup, şirket ve çalışanlar arasındaki ilişkide karşılıklı memnuniyetin en üst düzeyde olmasını sağlayacak çalışmaların yapılması.

Şirket ve çalışanlar arası karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı bir bağ, verimliliği yüksek çalışanların oluşturduğu uyumlu bir iş ortamı, tüm çalışanlara mevcut durumlar çerçevesinde eşit ve adil davranılmasının sağlanması,

GAZiOGLUUCLER olarak eleman alırken ırk, din, dil, cinsiyet gibi kişinin performansı ve yetenekleriyle ilgisi olmayan konularda ayırım yapmadan, ahlak düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, dinamik ve değişime açık, pozitif düşünebilen, eleman yetiştirebilen ve bu şekilde şirket değerlerini benimseyerek yaşatan kişilerin kadromuza alınması,

Eğitim programlarımızda, çalışanlarımızın ulaşabilecekleri en üst düzeye kadar gelişimini sağlanması, yaptıkları işi geliştirmeleri konusunda onlara destek olacak ve daha iyi nasıl yapabilecekleri konusunda rehberlik edilmesi, bireylerin performans değerlendirmesinde diğer çalışanların gelişimine katkıları önemli bir kriter olacaktır.

Şirket içi terfilere ağırlık vererek, çalışanlarımızın terfileri yaş, ırk ve cinsiyetten bağımsız olarak kendini geliştirmek konusunda yetenekli, sürekli üstün performans gösteren kişilere, ilerleme fırsatı sunulması,

Personelimizin bireysel gücünü en yüksek düzeyde etkin kılmak, çalışanlarımızın kişisel insiyatif kullanma, liderlik ve yenilikçilik gibi özelliklerine teşvik edilmesi, yeteneklerini, güçlerini ve yaratıcıklarını şirket hedefleri yönünde kullanabilmeleri, ekip çalışmasını şirket genelinde ve tüm departmanlarda teşvik edilmesinin sağlanması,

Çalışanların şirket kültürünü sahiplenme duygusunu pekiştirecek, moral ve motivasyonunu arttıracak sosyal ve kültürel aktivitelerin düzenlenmesi, yasaklamalar yerine düzenleyici ve disipline edici önlemlerin alınması,

Personelin İnsan Kaynakları ya da şirket geneliyle ilgili şikayet ve dileklerinin dinlenmesi, mevcut ve olası sorunların belirlenmesi, sorunların çözümlenmesinin sağlanması,

Şirket kültürümüzü, dürüstlük, bireye saygı, koşullar ne olursa olsun doğru olanı yapmak ve yaptığımız işte en iyi olmak ilkeleri üzerine inşa edilmesi,

İnsan Kaynakları sistemi bu çerçevede kurulmuş olup, her zaman için ana temel “İNSAN” faktörü olmuştur. İnsan Kaynakları sistemi firmamız amaç, hedef ve görev tanımlarına uygun olarak yapılandırılmıştır..