KVKK POLİTİKALARIMIZ

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Kişisel Verilerin Korunması/İlgili Kişinin Başvurusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve internet sitemizde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabileceğiniz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi yine internet sitemizde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ ADRES AÇIKLAMA
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) UĞUR MUMCU MH. 2271 SK. NO:14 SULTANGAZİ - İSTANBUL Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Aracılığıyla Tebligat Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru gazioglucler@hs01.kep.tr E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

KVKK Başvuru Formu
KVKK Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız